УЧНІВСЬКЕ ВРЯДУВАННЯ

Положення про органи учнівського врядування 
 
ВСТУП
 
УЧНІВСЬКЕ ВРЯДУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ УЧАСТЬ ВСІХ ШКОЛЯРІВ В УПРАВЛІННІ СПРАВАМИ КОЛЕКТИВУ СВОГО КЛАСУ І ШКОЛИ.
 
З цією метою в нашій школі створена і діє шкільна республіка ТЕМП.
І. Шкільна республіка ТЕМП 
         1.Шкільна республіка є вищим органом учнівського врядування в школі, яка є організатором духовно повноцінної життєдіяльності і спілкування учнів школи, сприяє формуванню в учнів свідомого і відповідального ставлення до своїх справ і обов'язків визначених Конституцією України про освіту, Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, статутом школи. 
 
          2.Шкільна республіка обирається на початку навчального року строком на один рік. Обираються представники від кожного класу.
          3.Створюються учнівські комітети (міністерства), які проводять свої засідання два рази на місяць. 
 
II. Завдання і зміст роботи учкомів (міністерств) 
          1. Основне завдання кожного учнівського комітету - організація життєдіяльності спілкування учнів свого дитячого
об'єднання згідно напрямку програми «Райдуга».
 
          2. Учком сплановує і затверджує програми проведення загально шкільних заходів за 7-ма напрямками.
 
ІІІ. Організація роботи учкомів (міністерств) 
          1. Засідання учкому 5-11 класів проводиться щопонеділка кожного місяця.
 
          2. Президент шкільної республіки організовує роботу учкомів,виступає з повідомленнями.
 
IV. Учком і класні колективи 
          1. Зв'язок з класними колективами здійснюється через командирів класу.
 
          2. Командири класу постійно інформують класні колективи про рішення учкому.
V. Педагогічний колектив і учком 
          1. Класні керівники сприяють роботі учнівського  врядування, спрямовують роботу класних колективів. 
   
          2. Директор школи всебічно сприяє діяльності учнівського  врядування, учкомів, надає належну допомогу. 
 


 


 
Статут республіки ТЕМП
 
 Загальні положення:

1.     Головною метою шкільної республіки є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності,               надання їм можливості виявити себе у громадській діяльності.
2.     Завдання учнівського самоврядування:
-       сприяти виробленню в учнів почуття господаря своєї школи;
-       формувати громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості;
-       розширювати діапазон діяльності дорослих і дітей як членів єдиного колективу, створювати умови для їхньої співдружності, творчого           пошуку.
3.     Діяльність органів врядування має демократичний, гуманний характер і спрямована на формування у дітей національної    свідомості,
        духовності, патріотизму, основ моральності, фізичної досконалості, працелюбності, вірності ідеям незалежної і соборної України.

Емблема республіки ТЕМП