Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

ДОКУМЕНТИ

 

 

Статут закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Річний звіт про діяльність закладу овіти 

 

 ІНФОРМАЦІЯ

 

 

 

Структура та органи управління закладу освіти. 

Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливим освітніми потребами.

Мова (мови) освітнього процесу

Освітні програми, що реалізуються у закладі. 

 

Перелікосвітніх компонентів, визначених освітніми програмами

 

Територія обслуговування,закріплена за закладом освіти

 

Результати моніторингу якості освіти.

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення на їх заміщеннях

 

Опис навчальних предметів , розклад уроків

Додаткові освітні програми (гуртки) 

Положення про внутрішній моніторинг.

Положення про педагогічну раду.

Положення про академічну доброчесність.

 

 

 

 

КОШТИ ЯКІ ОТРИМУЄ ЗАКЛАД ОСВІТИ

 

 

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання отриманих коштів