Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

ДОКУМЕНТИ

 

 

 

Статут закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Річний звіт про діяльність закладу овіти 

Ліцензія на проводження освітноьї діяльності

 

 

 ІНФОРМАЦІЯ

 

 

 

Структура та органи управління закладу освіти. 

Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами.

 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливим освітніми потребами.

Мова (мови) освітнього процесу

Освітні програми, що реалізуються у закладі. 

Перелікосвітніх компонентів, визначених освітніми програмами

Тереторія обслуговування,закріплена за закладом освіти 

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення на їх заміщення.

Результати моніторингу якості освіти.

 

 

 

 

 

ЯКЩО ЗАКЛАД ОСВІТИ ОТРИМУЄ

ПУБЛІЧНІ КОШТИ

 

 

Кошторис і фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих коштів.