РОБОТА З БАТЬКАМИ

Робота з батьками

1.Участь у загально-шкільних батьківських зборах (протягом року)

 
2.Участь у батьківських лекторіях (протягом року). 

3.Формування батьківських комітетів по класах. Делегатів до батьківської ради школи ( вересень ) 

4.Постійний контроль сімей ризику (протягом року)


5.Батьківські збори по класах (протягом року). 

6.Підтримувати зв’язок з родинами, де виховуються учні, схильні до правопорушень (протягом року). 

7.Здійснювати правову освіту батьків (протягом року) 

8.Вивчення умов проживання й виховання учнів.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

1. Загальні положення

 1.1.  Авторитет школи та вчителів у багатьох випадках визначається організацією та проведенням роботи з батьками.

 1.2.  Батьківський університет — форма аналізу, осмислення на основі даних педагогічної науки, досвіду виховання.

 1.3.  Батьківський університет — це школа виховання батьків, формуюча батьківська суспільна думка, батьківський колектив.

 1.4.  Батьки (особи, які їх замінюють) зобов'язані відвідувати  заняття Батьківського університету, які проводить школа (із Статуту школи).

 1.5.  Даний документ є локальним актом щодо питань регулювання відносин між школою та батьками.

 2. Задачі Батьківського університету

 2.1.  Знайомство батьків з основами педагогічних, психологічних, правових знань.

 2.2.  Забезпечення єдності виховної взаємодії школи та сім'ї.

 2.3.  Узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду виховання.

 2.4.  Попередження батьків про уникнення найпоширеніших помилок.

 2.5.  Залучення батьків до активної участі у виховному процесі.

  3. Проведення занять  Батьківського університету

 3.1.  Заняття  Батьківського університету проводяться  два рази на семестр за планом роботи школи.

 3.2.  Основні питання, які розглядають на заняттях:

     а) ознайомлення:

          •  з документами про школу;

          •  з основними напрямками роботи школи;

          •  із завданнями, які стоять перед школою;

          •  зі звітами про роботу;

     б) обмін досвідом щодо питані виховання дітей;

     в) використання знань, умінь можливостей батьків у робот з дітьми;

     г) надання допомоги у вирішенні педагогічних та психологічних питань.

    4. Права Батьківського університету

         Батьківський університет має  право:

    а)  звернути увагу батьків на:

      •  правильне виконання рішень зборів;

      • виконання п. 4 ст. 52 Закону України «Про освіту» (батьки (законні представники) навчаються, вихователі несуть відповідальність за виховання дітей, отримання ними основної загальної освіти);

     • виконання п. 4 ст. 17 Закону України «Про освіту» (відповідальність за ліквідацію учнівської неуспішності протягом червня-серпня покладається на їхніх батьків (законних представників);

     • виконання Статуту школи (батьки зобов'язані виконувати Статут школи);

     • обговорення питань про шкільне життя та прийняття рішень у формі пропозицій;

 б) запрошувати на  заняття  спеціалістів:

     • юристів;

     • лікарів;

     • психологів;

     • працівників правоохоронних органів;

     • членів адміністрації школи;

     • представників громадських організацій.

  5. Заключні положення

 5.1. Батьківський  університет  може змінюватись у зв'язку зі змінами:

     •  соціуму;

     •  напрямку роботи школи;

     •  рівня освіти батьків.

 5.2.  Зміни та доповнення до Батьківського університету розробляються спільно з:

     •  адміністрацією;

     •  психологами;

     •  головою  методичного об'єднання класних керівників;

     • представниками науки.

 5.3.   Зміни та доповнення до Батьківського  університету розглядаються на засіданні педагогічної ради у присутності представників загальношкільного батьківського комітету та затверджуються педрадою.

 

ОСНОВНІ  ЕТАПИ  РОБОТИ  БАТЬКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 1. Робота з батьками учнів початкової школи.

 2. Робота з батьками учнів 5 класу (адаптація переходу в основну школу).

 3. Робота з батьками учнів основної школи (6-8-і класи).

 4. Робота з батьками учнів старших і випускних класів.

До основних функцій відносяться:

 -         інформаційна;

 -         виховно-розвивальна;

 -         формуюча;

 -         охоронно-оздоровча.

Задачі взаємодії:

 -         формування активної педагогічної позиції батьків;

 -         озброєння батьків педагогічними знаннями й уміннями;

 -         активна участь батьків у вихованні дітей.

Організація взаємодії школи та родини припускає:

 -         вивчення родини з метою виявлення її можливостей з виховання своїх дітей і дітей класу;

 згрупування родин за принципом наявності в них морального потенціалу й можливості впливати на свою дитину, дітей класу;

 -         аналіз проміжних і кінцевих результатів їхньої спільної виховної діяльності.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ

    1. Підтримка фізичного здоров'я учнів.

    2. Спілкування й формування особистісних орієнтацій учнів: інтерес до життя, інтерес до людини, інтерес до культури, що сприяють розумінню загальнолюдських цінностей.

    3. Пізнавальна сфера життя учнів (робота з учителями-предметниками) з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Захист не учня, а людини в ньому. Підхід до кожної дитини «з оптимістичної позиції» (А. Макаренко).

    4. Робота з родиною - вплив на виховний потенціал родини; об'єктом уваги є не сама родина, а сімейне виховання. Тут необхідно таке: вивчення сімейної атмосфери, що оточує учня, його стосунків із членами родини;  психолого-педагогічна освіта батьків через систему батьківських зборів, консультацій, бесід;  організація спільного проведення вільного часу дітей і батьків; захист інтересів і прав дитини в так званих важких родинах.

     Таким чином, школою реалізуються функції батьківської освіти (відомості про виховну концепцію школи, педагогічну позицію класного керівника, про методику виховання, про цілі й задачі особистісного розвитку школярів на даний період, про хід духовного розвитку дитини, про особливості шкільної діяльності учня, про взаємини у групі, про виявлені здібності й поточні успіхи тощо) та коректуються принципи сімейного виховання - саме тієї сторони, що стосується дитини (мистецтво любити дітей), режиму життя та діяльності дитини, що забезпечують і корекцію особистості батьків. 

ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ БАТЬКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 -         підвищення психолого-педагогічних знань батьків (лекції, семінари, індивідуальні консультації, практикуми);

 -         залучення батьків у навчально-виховний процес (батьківські збори, спільні творчі справи, допомога у зміцненні матеріально-технічної бази);

 -         участь батьків в управлінні школою (рада школи, батьківські комітети).

Форми та методи роботи з батьками повинні бути спрямовані на підвищення педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та родини, на посилення їхнього виховного потенціалу.Методи роботи: спостереження, бесіда, тестування.

                                                                            

Завдання Батьківського університету

 1. Активізувати  роботу з батьківською громадськістю через ознайомлення батьків зі змістом і методикою виховного процесу, взаємодію з громадськими організаціями батьків (батьківськими комітетами,Радою школи, Піклувальною радою),  форми суспільної діяльності батьків і дітей (колективні творчі справи, дні відкритих дверей, сумісні конкурси, олімпіади, екскурсії, подорожі(класоводи, класні керівники, заступник з ВР).

      2. Провести оцінювальне обстеження всіх учнівських сімей (класоводи, класні керівники, заступник з ВР).

      3. Виявити батьків, які негативно впливають на дітей, не виконують своїх батьківських обов'язків. (Психолог, класоводи, класні керівники)

      4. Зміцнювати зв'язки вчителів-предметників із батьками, викликати для співбесіди батьків учнів, які не встигають у навчанні з метою надання їм методичних рекомендацій. (Класоводи, класні керівники, вчителі)

      5. Тримати під постійним контролем неблагополучні сім'ї. Підтримувати зв'язок з родинами, в яких виховуються учні, схильні до правопорушень. (Класоводи, класні керівники)

      6. Здійснювати правову освіту батьків, залучати до цієї роботи працівників правоохоронних органів. (Класоводи, класні керівники)

      7. Розробити навчально-методичні матеріали з питань організації роботи з батьками; поширення інноваційного простору, упровадження інтерактивних форм роботи з батьками; створення кращих організаційно-педагогічних умов щодо забезпечення підвищення рівня педагогічної культури батьків. (класоводи, класні керівники, заступник з ВР, психолог).

      8.  Постійно надавати методичну допомогу  батькам шляхом консультування, надання інформаційно-методичної літератури з проблем виховання дітей, створення інформаційно-аналітичного банку даних: виховних технологій, виховних систем, інноваційних програм виховання.

ПЛАН

роботи батьківського університету

на 2014/2015 н.р. 

1 клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Співпраця школи і батьків як необхідна умова розвитку дитини.

Вересень

2.

Особливості ігрової та навчальної діяльності першокласника в школі та вдома.

Жовтень

3.

Здорова дитина - щаслива родина

Листопад

4.

Вплив на розвиток позитивної мотивації до навчання. Як виховувати любов до читання.

Грудень

5.

Турбота про виховання дітей – конституційний обов’язок батьків.

Січень

6.

Мистецтво бути батьками.

Лютий

7.

Індивідуальність молодшого школяра.

Березень

8.

Родинні свята. Організація дозвілля в сім’ї.

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

 2 клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Умови успішного навчання та виховання дітей у сім’ї. (Режим дня другокласника, правила для батьків).

Вересень

2.

Розвиток самостійності у дітей.

Жовтень

3.

Фізичне виховання у родини «Ростіть здоровими»

Листопад

4.

Сімейні традиції та їх роль у вихованні дітей.

Грудень

5.

Свято першої оцінки.

Січень

6.

Телебачення й діти.

Лютий

7.

Типологія батьківських відношень. Різні методи  виховання дітей.

Березень

8.

Мамо, тато і  я – читаюча сім’я.

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

 

 3-а клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Умови та режим роботи третьокласників. Роль виконання домашніх завдань та повторення матеріалу третьокласників.

Вересень

2.

Роль особистих творчих навиків. Методи та прийоми.

Жовтень

3.

Здоров’я наших дітей. Формування гігієнічних навичок.

Листопад

4.

Підсумки роботи  І семестру.

Грудень

5.

Заохочення й покарання дитини.

Січень

6.

Права дитини. Дотримання їх у сім’ї.

Лютий

7.

Діти та телебачення.

Березень

8.

Помилки батьків у вихованні батьків. Чи можна їх уникнути?

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

 3-б клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Умови та режим роботи третьокласників. Роль виконання домашніх завдань та повторення матеріалу третьокласників.

Вересень

2.

Роль особистих творчих навиків. Методи та прийоми.

Жовтень

3.

Здоров’я наших дітей. Формування гігієнічних навичок.

Листопад

4.

Підсумки роботи  І семестру.

Грудень

5.

Заохочення й покарання дитини.

Січень

6.

Права дитини. Дотримання їх у сім’ї.

Лютий

7.

Діти та телебачення.

Березень

8.

Помилки батьків у вихованні батьків. Чи можна їх уникнути?

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

 4 клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Особливості навчання випускників початкової школи.

Вересень

2.

Групова форма роботи,як ефективний засіб організації навчання.

Жовтень

3.

Як запобігти появі у дітей шкідливих звичок.

Листопад

4.

Як оцінювати шкільні успіхи дітей. Про брудні слова в мовленні дитини.

Грудень

5.

Розвиток особистих якостей: самодисципліна, працьовитість.

Січень

6.

Батькам про права дитини.

Лютий

7.

 Творча діяльність учнів

Березень

8.

Організація літнього оздоровлення дітей.

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

5 клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Адаптація п’ятикласників до нових умов навчання.

Вересень

2.

Помилки у сімейному вихованні.

Жовтень

3.

Роль сім’ї у вихованні здорової дитини.

Листопад

4.

Аналіз результатів навчання за 1 семестр 2013/2014 н.р.

Грудень

5.

Як навчити дитину бути відповідальною за свої вчинки.

Січень

6.

Роль сім’ї у вихованні почуття дорослості та самостійності.

Лютий

7.

Проблеми у навчанні та шляхи їх вирішення.

Березень

8.

Про організацію літнього відпочинку учнів, їх дозвілля.

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

 6 клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Як виховувати в учнів підліткового віку інтерес до навчання.

Вересень

2.

Типові помилки в сімейному вихованні.

Жовтень

3.

Основи формування у дітей навичок здорового способу життя.

Листопад

4.

Виховання відповідальності у дітей.

Грудень

5.

Особливості підліткового віку.

Січень

6.

Що робить підлітка «важким»?

Лютий

7.

Традиції родини.

Березень

8.

Роль сім’ї та школи в трудовому вихованні дітей.

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

                                                      

7 клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Діти -  підлітки в школі і сім’ї.

Вересень

2.

Спілкування підлітка та його дозвілля.

Жовтень

3.

Особиста гігієна підлітка.

Листопад

4.

Роль домашніх завдань в 7-ому класі. Підсумки  навчання за 1 семестр 20132014 н.р.

Грудень

5.

Організація праці підлітка у сім’ї.

Січень

6.

Виховання моральної свідомості та культурної поведінки дітей.

Лютий

7.

Як батьки можуть допомогти своїм дітям досягти кращих успіхів у навчанні?

Березень

8.

Профілактика проявів насилля, агресії в підлітковому середовищі.

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

 

8-а  клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Здібність учнів і роль сім’ї в їх розвитку.

Вересень

2.

Девіантна поведінка у підлітка.

Жовтень

3.

Формування культури здоров’я в дитини в сім’ї.

Листопад

4.

Роль народних традицій, звичаїв, обрядів у сімейному вихованні.

Грудень

5.

Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат у підлітковому віці.

Січень

6.

Підліток і закон. Виховання правової культури.

Лютий

7.

Екологічне виховання  дітей у сім’ї.

Березень

8.

Організація дозвілля в сім’ї.

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

 8-б клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Здібність учнів і роль сім’ї в їх розвитку.

Вересень

2.

Девіантна поведінка у підлітка.

Жовтень

3.

Формування культури здоров’я в дитини в сім’ї.

Листопад

4.

Роль народних традицій, звичаїв, обрядів у сімейному вихованні.

Грудень

5.

Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат у підлітковому віці.

Січень

6.

Підліток і закон. Виховання правової культури.

Лютий

7.

Екологічне виховання  дітей у сім’ї.

Березень

8.

Організація дозвілля в сім’ї.

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

9 клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Організація навчального процесу, профілізація навчання.

Вересень

2.

Старший підлітковий вік та його особливості.

Жовтень

3.

Профілактика шкідливих звичок. Як зберегти здоров’я підлітка.

Листопад

4.

Значення навчання та освіти в майбутньому для нашого підростаючого покоління.

Грудень

5.

Роль сім’ї і школи у підготовці учнів до свідомого вибору професій. Підготовка старшокласника до складання ДПА і обрання майбутньої професії.

Січень

6.

Виховання громадянина у сім’ї.

Лютий

7.

Трудове виховання в сім’ї.

Березень

8.

Про дотримання режиму дня під час підготовки до державної атестації.

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

10 клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Особливості навчальної діяльності школярів в 10 класі і роль батьків у цьому процесі.

Вересень

2.

Особливості режиму дня старшокласника, його значення.

Жовтень

3.

Здоровий спосіб життя – основа життєвого успіху. Формування цілеспрямованої особистості.

Листопад

4.

Професійне становлення особистості.

Грудень

5.

Любов і дружба в юнацькому віці.

Січень

6.

Підготовка до вибору професій.

Лютий

7.

Пізнавальні нахили і здібності старшокласників.

Березень

8.

Проблеми трудового виховання.

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

11 клас

№п/п

Тема

Термін проведення

   1.

Підготовка старшокласника до складання ДПА і обрання майбутньої професії. Підготовка до ЗНО.

Вересень

2.

Запобігання правопорушень і злочинності.

Жовтень

3.

Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків.

Листопад

4.

Результативність навчання учнів за І семестр.

Грудень

5.

Індивідуальність старшокласника.

Січень

6.

Роль батьків у вихованні свідомої дисципліни учнів.

Лютий

7.

Роль сім’ї в формуванні у дітей основ естетичної культури.

Березень

8.

Значення вибору в житті людини.

Квітень

9.

Підсумкові батьківські збори.

Травень

 

План

проведення засідань Батьківського університету

для батьків учнів 1-4 класів

на 2014-2015 навчальний рік

 

 

І засідання, жовтень

 1.    Про перспективи розвитку школи, мету та завдання її діяльності (виступ директора школи )

 2.    Адаптація шестирічок до навчання у школі (виступ шкільного психолога)

 3.   Правове виховання і попередження правопорушень у молодших школярів (виступ соціального педагога)

ІІ засідання, грудень

 1.    Приклад батьків у вихованні дітей молодшого шкільного віку (виступи вчителів початкових класів)

 2.    Розвиток пізнавальних інтересів та інтелектуальних здібностей в умовах родини (виступ заступника директора з ВР )

 3.    Школа і сім’я – могутні суб’єкти виховання у нових соціальних умовах (виступ психолога школи

ІІІ засідання, лютий

 1.    Діти та телебачення (виступ психолога школи)

 2.    Що необхідно знати про організм молодшого школяра (поради медичної сестри школи)

IV засідання, квітень

 1.    Традиції школи та їх місце у формуванні повноцінної особистості (виступ директора школи)

 2.    Книга та її значення в розвитку пізнавальних та моральних якостей (виступ бібліотекаря школи)

 3.    Успіхи учнів школи І ступеня (виступ заступника директора з НВР)

 

 

 

План

проведення засідань Батьківського університету

для батьків учнів 5-8 класів

на 2014-2015 навчальний рік

І засідання, жовтень

 1. Про перспективи розвитку школи, мету та завдання її діяльності (виступ директора

 2.Труднощі адаптації п’ятикласників до школи (виступ шкільного психолога

 3.Кримінальна відповідальність неповнолітніх (інформація представника правоохоронних органів)

ІІ засідання, грудень

 1. Умови успішного виховання дітей у сім’ї (виступ шкільного психолога)

 2. Розвиток пізнавальних інтересів та інтелектуальних здібностей в умовах родини (виступ заступника директора з ВР)

 3. Школа і сім’я – могутні суб’єкти виховання у нових соціальних умовах (виступ психолога школи)

ІІІ засідання, лютий

 1.  Шкідливі звички дітей та запобігання їм у сім’ї: шкідливість впливу тютюну та алкоголю на молодий організм (виступ медичної сестри)

 2.  Агресія: її причини та наслідки (виступ шкільного психолога

 3.    Приклад батьків у вихованні дитини (виступ класного керівника 5 класу)

IV засідання, квітень

 1. Традиції школи та їх місце у формуванні повноцінної особистості (виступ директора школи )

 2. Успіхи учнів школи ІІ ступеня. (виступ заступника директора з НВР)

  

План

проведення засідань Батьківського університету

для батьків учнів 9-11 класів

на 2014-2015 навчальний рік

 

І засідання, жовтень

 1.    Про перспективи розвитку школи, мету та завдання її діяльності (виступ директора

 2.    Особливості організації вступу до ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації та складання іспитів у 2014 році (виступ заступника директора з НВР)

 3.    Обрання майбутньої професії – важливий крок у доросле життя (виступ психолога школи )

ІІ засідання, грудень

 1.    Правове виховання і попередження правопорушень у підлітків. (інформація представника правоохоронних органів)

 2.    Виховання відповідальності у старшокласників (виступ шкільного психолога)

 3.    Шкідливі звички підлітків та запобігання їм у сім’ї  (виступ медичної сестри)

ІІІ засідання, лютий

 1.    Профорієнтаційна робота в школі та за її межами – співпраця з центром зайнятості населення (виступ директора школи)

 2.    Сімейні трудові традиції та їх вплив на вибір професії старшокласниками (виступ представника центру зайнятості)

 3.    Складання  ДПА у 9 класах (виступ ЗНВР)

IV засідання, квітень

 1.    Традиції школи та їх місце у формуванні повноцінної особистості (виступ директора школи )

 2.    Успіхи учнів школи ІІІ ступеня (виступ  ЗНВР)