Методичне об'еднання 20.01.17

Учні з особливими потребами або учні що потребують підвищеної педагогічної  уваги  - це така категорія дітей, яка вимагає особливої уваги з боку педагогів, вихователів та інших фахівців. Це діти з порушеннями в афективної сфері (дітей з емоційними порушеннями), педагогічно або соціально занедбані діти, діти із затримкою психічного розвитку, діти з проблемами в розвитку (олігофрени),  діти з девіантною поведінкою, ліворукі діти, діти з соціальними проблемами (сирітство, напівсирітство, неповна сім'я, багатодітність ) та ін

 Дитина перебуває під впливом навколишнього середовища увесь час свого існування. Причому це середовище носить не скільки природний, біологічний характер, скільки соціальний, і від цих соціальних параметрів, в тому числі і виховних складається його успішність, або неуспішність у сучасному становленні його, як особистості.
      Діти набувають «непривабливий» соціальний образ не тому, що вони такими народжуються, а під впливом різних, головним чином, не залежних від них факторів ризику. Серед цих факторів можна виділити наступні основні групи:
• медико-біологічні (стан здоров'я, спадкові і вроджені властивості, порушення в психічному і фізичному розвитку, травми внутрішньоутробного розвитку і т.д.);
• соціально-економічні (матеріальні проблеми сім'ї, несприятливий психологічний клімат у сім'ї, аморальний спосіб життя батьків, непристосованість до життя в суспільстві і т.д.);
• психологічні (неприйняття себе, невротичні реакції, емоційна нестійкість, труднощі спілкування, взаємодії з однолітками і дорослими тощо);
• педагогічні (невідповідність змісту програм освітньої установи та умов навчання
дітей їх психофізіологічних особливостей, темпу психічного розвитку та навчання дітей; відсутність інтересу до навчання, закритість для позитивного досвіду, невідповідність образу школяра і т.д.).

www.slideshare.net/ssuseraca5a2/ss-71452300